AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem

Nye/oppdaterte artikler

 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
MedlemsfordelerSiste nytt:

RAKEFISKpåmelding 24.10.

         Til Facebook

 

Velkommen til Nordstrand Vel på nett


 

Nordstrand Vel er en velforening med lang historie. Helt tilbake til 1892 kan vi finne dokumenter om foreningens arbeid.

Vi jobber med ny hjemmeside – se her!


Vellet er en engasjert forening som ønsker å ta vare på sine medlemmer og nærmiljøet på Nordstrand. Vi behandler saker som trafikksikkerhet, boligutbygging, natur og  trivsel for barn og voksne.

Vi håper du setter pris på det arbeidet som gjøres, og vil støtte opp om vårt engasjement for at Nordstrand skal være et trivelig sted for oss alle.

Se mer om oss og hva vi driver med - velg til venstre.

PÅMELDING til RAKEFISK på Nordstrandhuset 7. nov. 2019

Her kan du melde deg på - men først fra torsdag morgen kl. 08:00. Sjekk ant. plasser, meld deg på og betal - ha betalingskortet klart. Ønsker du melde på og betale for flere (max 4) -  trykker på "Legg til deltager". For- og efternavn må med. Trykk "Bekreft" når du er klar til å betale.

Noen viktige saker Vellet jobber med:

Trafikksikringstiltak rundt skolene i Nordstrandveien - her har Vellet sammen med FAU på Nordstrand skole, Steinerskolen og Signo Stiftelsen skrevet to åpne brev til byråd Berg for å få tiltak rundt skolene.

Trafikktelling i Solveien - Vellet har i januar 2019 bedt om tellinger og fortvier over manglende oppfølgning fra Bymiljøetaten på evaluering av prøveordningen med rushtidsstengning.

Trafikkplan for Bydel Nordstrand - her har Bydelen (i 2010) laget en meget gjennomarbeidet lokalpolitisk plattform - vi har kommet med våre kommentarer. Bymiljøetatens signalplaner , nye fartsgrenser og humper.  Ny plan utarbeides i 2016/17 - her er vårt innspill. Vellets SISTE INNSPILL - sept. 2017 på Trafikkplanen.

Boligfortetting "truer" - se Vellets OPPROP/NABOVARSEL. Vellet har stått bak en utstrakt dialog mellom utbyggere i Poppelstien og lokale interesser. Vi krever at Plan- og bygningsetaten samkjører alle prosjektene rundt Sæterkrysset. Her finner du utbyggers planer. Følg med på våre FaceBook-sider.

Kyststi: se Kommunal plan og beboernes og Vellets betenkning.

Nordstrandskråningen - en sak som tar mye tid - vedtak fra 2012.                                                      2015: Småhusplan ugyldig. Fritt frem? Nei, vedtatt.

 

Nordstrandhuset 

Leiepriser, reservasjonsside, bilder mm.

se her.

Andersendammen

–vår lokale park – trenger å passes på. I juni 2013 hadde vi et møte med STIKKORD: Benker, beskjæring, nye trær/busker, (sjelden) gressklipping, vannspeil (igjengroing), adkomst, parkering, skolegård? Se mer her!

Hovedfokus ble satt på gjengroing av dammen. Vi er i kontakt med kommunen og det var befaring sommeren 2015. Dammen holdes under oppsikt og vi har bedt om ny vurdering (aug 2016).

Høsten 2015: Pga. omfattende nybygging syd/sydvest for dammen (i det meget begrensede nedslagsfeltet for vann til dammen) har naboer og Vellet kommet med bekymringsmelding til kommunen. Kan sprengning til nye hus påvirke tilsiget og dammen "forsvinne"?

"Kabelspagetti"

2012: Lufthengte ledninger utgjør et estetisk problem, de henger ulovlig, og mange steder så henger de for lavt. I flere av Oslos bydeler, og i mange andre byer i Norge så blir alle ledninger gravd ned, men på Nordstrand så har ledningseierne valgt den billigste løsningen; til vår sjenanse. Nordstrand Vel har fremmet et "innbyggerinititativ" som etter kommuneloven sikrer at saken vil bli behandlet i Oslo bystyre. Underskriftskampanjen med over 400 underskrifter gav Vellet muligheten til deputasjon på Rådhuset.

2014: Ledningene graves ned i Nordstrandveien ifm. sykkelstietableringen.

2016: Ledningene graves ned i Ekebergveien ifm. sykkelstietableringen.

Oslo Kommune - Byrådet

se her!

.

Plan- og bygningsetaten

Nå er det lettere å finne ut hvilke planer som er aktuelle i nabolaget. Plan- og bygningsetaten legger planene inn på et detaljert kart - du finner informasjon og bruksanvisning for Plan- og Saksinnsyn her.

Meld fra om gatelys som ikke virker, hull i veien, skilt som mangler/er ødelagt, tagging, søppel, renhold eller annet du vil ha rettet på i ditt nærmiljø. Du kan også se meldinger som er under arbeid. 2 "veier å gå" (med forskjellig behandling): Oslo kommune eller Fiksgatami.

Se også Lenker.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post