AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem

Nye/oppdaterte artikler

 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
MedlemsfordelerSiste nytt:

Smånytt høsten 2018

Årsmøtereferat 25. april

Poppelstien

Trafikkplan-innspill

         Til Facebook

 

Velkommen til Nordstrand Vel

Nordstrand Vel er en velforening med lang historie. Helt tilbake til 1892 kan vi finne dokumenter om foreningens arbeid.

Vellet er en engasjert forening som ønsker å ta vare på sine medlemmer og nærmiljøet på Nordstrand. Vi behandler saker som trafikksikkerhet, boligutbygging, natur og  trivsel for barn og voksne.

Vi håper du setter pris på det arbeidet som gjøres, og vil støtte opp om vårt engasjement for at Nordstrand skal være et trivelig sted for oss alle.

Se mer om oss og hva vi driver med - velg til venstre.

Boligfortetting "truer" - nytt om POPPELSTIEN 

Hele feltet mellom Poppelstien og Ekebergveien er under omregulering.

Her finner du kommunesaken, her finner du utbyggers planer. Se også vår Facebook-side.

 

Smånytt for høsten 2018 - se her.

Noen viktige saker Vellet jobber med:

Trafikkplan for Bydel Nordstrand - her har Bydelen (i 2010) laget en meget gjennomarbeidet lokalpolitisk plattform - vi har kommet med våre kommentarer. Bymiljøetatens signalplaner , nye fartsgrenser og humper.  Ny plan utarbeides i 2016/17 -                                             her er vårt innspill. Vellets SISTE INNSPILL - sept. 2017 på Trafikkplanen.

                                          Boligfortetting "truer" - se Vellets OPPROP/NABOVARSEL.

                                              Kyststi: se Kommunal plan og beboernes og Vellets betenkning.

                                           Nordstrandskråningen - en sak som tar mye tid - vedtak fra 2012.                                                      2015: Småhusplan ugyldig. Fritt frem? Nei, vedtatt.

Vi har prøvet å holde deg oppdatert om hva som skjer på Sæter. Nu er vel alt på plass (?). Sæter Senter har egen hjemmesideface-book-side - følg med!

Litt historikk: Start-fasen - se her. Egen Design-manual for Sæter er laget.

Byggestart i april - Sæter rives bit for bit.  Nytt Sæterkryss     Stengt!

                                            Nye Sæter åpner 16.nov 2016Baker og Pizza.

                                            Boligprosjekter: Sæter TerrasseSæter Hage

 

Nordstrandhuset 

Leiepriser, reservasjonsside, bilder mm.

se her.

Ekebergveien - sykkelfelt mellom Sæter og Ljabru

Strekningen mellom Tallbergveien og Ljabrubakken ble 14.12.2011 vedtatt omregulert til hovedsykkelvei med tosidig sykkelfelt og ensidig fortau. Les mer

2013: Bymiljøetaten har nå satt ut stikker som viser hvor utvidelsen til sykkelfelt og fortau kommer. (Noen stikker står i veikanten og angir meter til kant.) Etaten håper på  avtale med grunneierne før sommeren.

2014-06: Bymiljøetaten har litt av hvert om "sykkel".

2014-07: Grunneierne har fått forslag til ekspropriering med svarfrist 6.10. Arbeidet kan starte våren 2015 og vil ta halvannet år. Kabler graves ned  - men inn til huset må grunneier bekoste.

2015-01: Bymijøetaten ønsker starte utbyggingen - halvparten av grunneierne har sagt ja.

2015-06: Sykkelstietableringen utsatt ett år.

2016-07: De første trærne er hugget og utvidelsen av veien ferdig høsten 2017.

2017-01: Alle trær på østsiden av veien er fjernet og det meste av murer er ferdig. Beskyttelsesdukene er fjernet pga. vind.

2017-12: Snart blir de vel ferdige (?)

Andersendammen

–vår lokale park – trenger å passes på. I juni 2013 hadde vi et møte med STIKKORD: Benker, beskjæring, nye trær/busker, (sjelden) gressklipping, vannspeil (igjengroing), adkomst, parkering, skolegård? Se mer her!

Hovedfokus ble satt på gjengroing av dammen. Vi er i kontakt med kommunen og det var befaring sommeren 2015. Dammen holdes under oppsikt og vi har bedt om ny vurdering (aug 2016).

Høsten 2015: Pga. omfattende nybygging syd/sydvest for dammen (i det meget begrensede nedslagsfeltet for vann til dammen) har naboer og Vellet kommet med bekymringsmelding til kommunen. Kan sprengning til nye hus påvirke tilsiget og dammen "forsvinne"?

"Kabelspagetti"

2012: Lufthengte ledninger utgjør et estetisk problem, de henger ulovlig, og mange steder så henger de for lavt. I flere av Oslos bydeler, og i mange andre byer i Norge så blir alle ledninger gravd ned, men på Nordstrand så har ledningseierne valgt den billigste løsningen; til vår sjenanse. Nordstrand Vel har fremmet et "innbyggerinititativ" som etter kommuneloven sikrer at saken vil bli behandlet i Oslo bystyre. Underskriftskampanjen med over 400 underskrifter gav Vellet muligheten til deputasjon på Rådhuset.

2014: Ledningene graves ned i Nordstrandveien ifm. sykkelstietableringen.

2016: Ledningene graves ned i Ekebergveien ifm. sykkelstietableringen.

Oslo Kommune - Byrådet

 

Kommuneplan "Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn" se her!

Plan- og bygningsetaten

Nå er det lettere å finne ut hvilke planer som er aktuelle i nabolaget. Plan- og bygningsetaten legger planene inn på et detaljert kart - du finner informasjon og bruksanvisning her.

Ønsker du se planene for Sæterkrysset har vi en snarvei her.

Meld fra om gatelys som ikke virker, hull i veien, skilt som mangler/er ødelagt, tagging, søppel, renhold eller annet du vil ha rettet på i ditt nærmiljø. Du kan også se meldinger som er under arbeid. 2 "veier å gå" (med forskjellig behandling): Oslo kommune eller Fiksgatami.

Se også Lenker.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post