AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 


 

Innmelding

Medlem kan enhver bli som bor eller har eiendom innen Vellets område og betaler den fastsatte kontingent. Vellets område er inndelt i roder.  Personer som bor utenfor Vellets område (rodene) kan søke styret om medlemskap.

For kart over vellets område og rodeinndeling, se under Vellets Område på hovedsiden.

Medlemskontingenten er (for 2018) kr. 250 pr. år for hovedmedlem og kr. 50 for husstandsmedlem.

Vi takker for at du vil bli medlem i Nordstrand Vel, vennligst fyll inn feltene nedenfor, de som er merket med * er obligatoriske. Flere husstandsmedlemmer kan skilles med komma.
Du vil i løpet av en uke eller tre motta medlemsgiro og informasjon om Nordstrand Vel i posten.

* Navn:
Husstandsmedlem:
* Adresse:
* Postnr.:
* By:
E-post:
Telefon:
Beskjed:

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I vårt elektroniske medlemsregister oppbevarer vi navn og adresse på alle medlemmer og post og telefonnummer på de medlemmer som har oppgitt dette til oss. Dette for å kunne kontrollere mot betaling av medlemsavgift og levere ut informasjon i medlemmenes postkasser, evt. som epost.

Dersom du betaler medlemskap via Vipps så innhenter vi din adresseinformasjon fra offentlige tilgjengelige kilder med mindre du selv har oppgitt adressen i tekstfeltet.

Medlemmene ansees å samtykke i at medlemslisten inntas i Årsberetningen. Denne utleveres kun til medlemmene slik at disse kan kontakte hverandre for samarbeide lokalt.

For arrangementet “Rakefiskaften” behandler vi navn på deltakende medlemmer for å kontrollere deltakere opp mot betaling ved inngangen.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre enn styret og navngitte medhjelpere. Du slettes fra medlemsregisteret dersom du ikke har betalt medlemsavgift etter en til to purringer.

Kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no dersom du har mer konkrete spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du må være forberedt på å kunne legitimere deg slik at vi kan kontrollere at vi utleverer informasjonen til rette vedkommende. 

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post