AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Vellets område / roder
Kontakt-informasjon
Personopplysninger
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
MedlemsfordelerNordstrand Vel

 

Nordstrand Vel - stiftet 24. mars 1892

 

Nordstrand Vel er en politisk nøytral forening som med sine rundt 1900 medlemmer er en av Norges største og eldste Velforeninger. Vellet driver en betydelig virksomhet i distriktet:

Nordstrandhuset ble kjøpt for å skaffe distriktets beboere og ideelle organisasjoner et rimelig selskaps- og møtelokale. Medlemmene av Nordstrand Vel får ca 20% rabatt på leieprisene. Vellet eier også en forretningsgård på Sæter, som bidrar til å sikre vellets solide økonomi.

Trafikk og regulering.  Vellet er i kraft av sin størrelse en betydelig faktor i trafikk- og reguleringsplaner for Nordstrandsområdet. Vellet deltar aktivt for å påvirke kommunale og statlige planer for området - i positiv retning for beboerne på Nordstrand. Vellet har bla. engasjert seg sterkt i planene for Mosseveien i tunnell og reguleringsplanene for Sæter lokalsenter og Nordstrandskråningen.

Nordstrand Vel var med og startet Utvalget for Harmonisk Fortetting (UHF), som idag har tilslutning fra mer enn 50 velforeninger i Oslo. Utvalget jobber for at småhusområdene skal forbli småhusområder, og at Småhusplanen skal bli så klar og konsis at alle parter skal kunne forholde seg til den. Se http://www.uhf-oslo.no

Nordstrand Bad.  Vellet har i mange år arbeidet med å få rehabilitert Nordstrand Bad, som i sin tid var vellets eiendom. Det var derfor en stor dag når badet offisielt ble nyåpnet 12. mai 2004.  Vellet passer på - og godtgjør elevene ved Nordstrand skole for å passe på området.

Medlem.  Ved å melde deg inn i Nordstrand Vel er du aktivt med å påvirke ditt lokale miljø og bidrar samtidig til at Vellet blir en enda sterkere medspiller i saker som angår deg og ditt lokalmiljø. Medlem kan enhver bli som bor eller har eiendom innen Vellets område (s.d.) og betaler den fastsatte kontingent.  Personer som bor utenfor Vellets område kan søke styret om medlemskap. Velg "Bli Medlem" på toppen av siden hvis du vil bli med oss.

 

Vellets område / Roder

Under "Vellets område" (velg oppe til venstre) har vi lagt ut en liste over alle veiene innen vårt område. I tillegg kan du derfra velge oversiktskart og rodeliste med rodeforstandere.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post