AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Vedtekter miljøpris
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Miljøprisen for 1998 gikk til Nina E Samuelsen for pietetsfull restaurering av sveitservillaen ”Fredbo” i Rosendalsveien 4. Huset er bygget i 1898 og er karakteristisk for en stor del av bebyggelsen på Nordstrand. I restaureringsarbeidet ble det laget profiler og detaljer som de opprinnelige. Vindusomramming og utvendig veranda er gjenskapt.

 

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post