AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
MedlemsfordelerBeretning/Referater

 

ÅRSberetning/-referater

Bilde fra Årsmøtet i 2007

ÅRSBERETNING

År 2015 

ÅRSMØTE-referat - velg året møtet ble holdt!

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2007

År 2006

År 2005

År 2004

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post