AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Vedtekter miljøpris
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Vedtekter for Miljøpris

 

1

Styret i Nordstrand Vel utdeler en miljøpris til eiere av hus og/eller anlegg i

Nordstrand Vels område som blir tatt vare på og/eller istandsatt på en miljømessig,

antikvarisk og arkitektonisk forbilledlig måte.

 

2

Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som arbeider aktivt for oppbygging av

og bevaring av tradisjonelle enkeltanlegg eller miljøer i området.  Prisen kan også gis

ved nybygging som viser god tilpasning til eksisterende hus og miljøer.

 

3

Prisen kan ikke gis medlemmer av Vellets styre eller andre av Vellets tillitsvalgte.

 

4

Forslag til priskandidater stilles til Vellets styre innen 31.12. 

Prisen utdeles på Vellets årsmøte påfølgende år.

 

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post