AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Vellets område / roder
Kontakt-informasjon
Personopplysninger
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Vellets område / Roder

Vellets område er inndelt i roder. Vi har lagt ut et kart som viser de veier og roder som tilhører Nordstrand Vel og en rodeliste.

Rodekart (Du kan forhåpentlig forstørre det ved hjelp av ´cmd +´)

Rodeliste med rodeforstandere og veiene som inngår i hver enkelt rode.

Vi har nedenfor lagt inn alle veiene som ligger innenfor Nordstrand Vel´s område; alfabetisk - noen begrenset med husnumre.

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
Amund Hellands vei Axel Flinders vei Axel Huitfeldts vei  
Bakkerudveien Bakketoppen Bernt Knudsens vei 43-ut Bjerkelia
  Brattvollveien 1-ut + 2-38 Breiens vei  
Cappelens vei      
Ekebergveien 182-ut + 193-ut Erling Schiøtz vei Eystein Torkildsens vei  
Fjellklangveien Florabakken Freidigveien Furubråtveien
Holtveien 42-ut      
Ivar Knutsons vei 11-60      
Jordbærveien      
Kaptein Oppegaards vei Karistuveien Kastellbakken Kastellveien
  Kittel Nielsens vei Kransen Krokkleiva
  Kyhns vei    
Lambertseterveien 1-19 (ulike nr) Lillebakken Lindbäckveien Ljabrubakken
  Ljabrukollen terrasse    
Magnus Hydles vei Midttunveien Midtåsen 1-43 Mosseveien 173-217 + 180-226
  Munkelia Munkerudbakken Munkerudkleiva 1-17 + 2-20
  Munkerudstubben Munkerudtunet Munkerudveien
  Munkerudvollen Munkerudåsen  
Nordsetergrenda Nordseter terrasse Nordstrand Terrasse Nordstrandveien 1-87
  Nøttekneika    
Oberst Rodes vei 49-ut + 54-ut Ole Moes vei    
P A Holms vei Pareliusveien 42-ut Pearl Engens vei Poppelstien
  Postdamveien    
Rosendalsveien Rundingen    
Sanatoriebakken Seterliveien Seterveien Sigurd Johannessens vei
  Slireveien Solveien 48-134 + 53-133 Spiralen
  Stuttvegen Støttumveien  
Tallbergveien Tungebråtveien Tyslevkroken Tyslevveien
Urtestien      
Vangen Vendomveien Via Nova Vikingveien
  Vingolfveien    
Østvollveien      
Åsdalsveien 1-36 Åsryggen    
Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post