AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Vellets område / roder
Kontakt-informasjon
Personopplysninger
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I vårt elektroniske medlemsregister oppbevarer vi navn og adresse på alle medlemmer og post og telefonnummer på de medlemmer som har oppgitt dette til oss. Dette for å kunne kontrollere mot betaling av medlemsavgift og levere ut informasjon i medlemmenes postkasser, evt. som epost.

Medlemmene ansees å samtykke i at medlemslisten inntas i Årsberetningen. Denne utleveres kun til medlemmene slik at disse kan kontakte hverandre for samarbeide lokalt.

For arrangementet “Rakefiskaften” behandler vi navn på deltakende medlemmer for å kontrollere deltakere opp mot betaling ved inngangen.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre enn styret og navngitte medhjelpere. Du slettes fra medlemsregisteret dersom du ikke har betalt medlemsavgift etter en til to purringer.

 

Kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no dersom du har mer konkrete spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du må være forberedt på å kunne legitimere deg slik at vi kan kontrollere at vi utleverer informasjonen til rette vedkommende. 

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post