AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Vedtekter miljøpris
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Miljøprisvinner 2016

Nordstrand Kirke og Nordstrand Kirkegård. Begrunnelsen er:

Årets miljøpris gis til en aktiv, tradisjonsrik, tilstedeværende og engasjert institusjon på Nordstrand. Gjennom arbeidet for de unge og eldre i bydelen, som også følger livet og beboerne for de enkelte fra vugge til grav, skapes aktiviteter og engasjement, som karneval, konserter og prosjekter gjennom bla. givertjenesten. Arbeidet foregår lokalt fra institusjonens egne lokaler.

Denne institusjonen har alltid hatt en usedvanlig flott beliggenhet, plassert i et vakkert parkmessig opparbeidet område, som danner en tradisjonsrik, velstelt og historisk ramme rundt virksomhetens seremonier, feiring og merkedager. Dette har nå fått ytterligere kraft og kvalitet uten å virke påtrengende eller fremmed, men snarere å uttrykke og speile tidens behov.

 Institusjonens hovedbygning og omgivelser, er i dag derfor en meget vellykket transformasjon fra gammelt til nytt. Gjennom rehabiliteringen og utvidelsen, forsterkes det kvalitative inntrykket, gjennom valg av arkitektonisk kvalitet og materialvalg, bevaring av vesentlige karaktertrekk, og derved bevaring av det opprinnelige anleggets identitet som underbygger og forsterker områdets karakter ytterligere. Nordstrand Kirke og Nordstrand Kirkegård representerer en særdeles vellykket modernisering og videreføring av anleggets helhetlige karakter og funksjon.”

 Sogneprest Anne Grete Listrøm og medlem av Menighetsrådet Erling Weydahl mottok miljøprisen – et bilde malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og en stor blomsterbukett.

 

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post