AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Vedtekter miljøpris
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Miljøprisen 2014

er tildelt Nordstrandveien 32 - det gamle bankbygget. Bygget er totalrenovert og satt tilbake i opprinnelig stand utvendig. Bygget fremstår som meget pent, og samtidig har utbygger lagt vekt på å bruke materialer som hever bygget rent kvalitetsmessig. Det er tilbakeført til fordums prakt. 

Uteområdet er oppgradert med nytt dekke og stakittgjerde. Stedet er et samlingspunkt med flere butikker, i en travel hverdag. 2. og 3. etg er bygget om til leiligheter.

Utbyggere er Hans-Petter Skarnæs og Christian Hestenes.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post