AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Sæter-krysset

(2012-02-11) Sæter-reguleringen. Våren 2011: se Vellets planinitiativ for felt S2 og våre kommentarer.

2011/2012: Se planene for Ekebergveien 237 (S4).  Div. mulighetsskisser.  

Referat fra "workshop" i Nordstrandhuset 2011-11-23.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post