AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Sykkelfelt i Ekebergveien

Sist oppdatert: 2012-11-23

Strekningen mellom Tallbergveien og Ljabrubakken ble 14.12.2011 vedtatt omregulert til hovedsykkelvei med tosidig sykkelfelt og ensidig fortau på østsiden (NB - det må være vestsiden). Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen.

Se Nordstrands Blad 22.11. her! Der kan du gi din kommentar.

Kommunen er igang med å forhandle med grunneierne. GLA´Nordstrand har kontaktet advokat som kan hjelpe til med forhandlingene - kommunen betaler. Berørte grunneiere bør kontakte GLA´Nordstrand omgående! 2 epost-adresser: Jon.roald.muggerud@peab.no    Jon.anders@radiograf.no

2011:

GLA`Nordstrand har fått egen Facebookside - velkommen: http://www.facebook.com/pages/Gr%C3%B8nn-Linje-Aksjon-Nordstrand/153877581375605

Se kommunens reguleringsplan.  Se våre bemerkninger.  

April: BydelsUtvalget går inn for Plan- og bygningsetatens forslag.

Juni: I disse dager distribuerer vi  et opprop fra Vellet og GLA´Nordstrand til berørte beboere. Se oppropet her

Juli: Se vårt brev til Byrådsavdelingen etter møtet 20. juni. Det er nå satt ut stikker i noen berørte haver - ta en tur å se hvor bred Ekebergveien kan bli!

August: Byrådets innstillingStatusmøte på Nordstrandhuset den 17.  30 engasjerte tilstede - vi jobber videre. Innspill ønskes - send til post@nordstrandvel.no

September: Befaring med Byutviklingskomiteen den 30. Se GLA´Nordstrands "innspill". Vi fortsetter påvirkningen. Spm: Hvem tar regningen - kan grunneierne måtte betale for bedre forhold (vei/fortau)?

November: Byrådet gikk i november inn for tosidig sykkelfelt med bredt fortau på vestsiden. Men vi forfølger saken. Nordstrand Venstre har laget et innlegg i saken som Vellet kan stille seg bak. Les dette her!

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post