AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Vedtekter miljøpris
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Miljøprisen 2010

Nordstrand Vels Miljøpris for 2010 ble tildelt en ildsjel som gjennom mange år utrettelig har slåss for å bevare det bygningsmessige miljøet i området rundt Sæterveien og Nordstrandveien. 

Mona Lindstad og Kristen Meltvedt kjøpte eiendommen ”Garatun”, Sæterveien 1 i 2002.

I 2005 ble det søkt om utbygging av naboeiendommen - Nordstrandveien 34. 2 store bygninger med et helt annet preg – mot tinglyst villaklausul og vedtatt reguleringsplan.

Kristen Meltvedt har nedlagt et meget stort arbeid i å få frem alt nødvendig materiale – til Tingrett og Lagmannsrett. Saken er ikke endelig avsluttet.

På Årsmøtet 7.4. i 2011 mottok Kristen Meltvedt Miljøprisen 2010;  et bilde malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og blomster.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post