AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
MedlemsfordelerBenker

 

Vellet har mange av sine 18 Ulefos-benker stående i området.

I tillegg har Bydelen og Bymiljøetaten (BYM) sine (ved Andersendammen og på Nordstrand bad). og så er det benker på skoler og rundt Sæterkrysset.

Savner du en benk eller mener en bør flyttes - eller du kan tenke deg å være "fadder" til en benk (passe på den - beise den) - hører vi gjerne fra deg!

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post