AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

 

Møteplan 2017 for Nordstrand Vel

Mandag 9. januar               Styremøte                           Peisestue

Mandag  6. februar              Styremøte                           Peisestue                

Mandag 6. mars                 Styremøte                            Peisestue              

Mandag 3. april                   Styremøte                            Peisestue  

Onsdag 26. april                   Årsmøte                              Storsal og kjøkken   

Mandag 8. mai                     Styremøte/dugnad               Peisestue              

Torsdag 8. juni                    Styremøte/Sommeravsl        Hele huset              

Fredag 23. juni                    St.Hans feiring                     Nordstrand bad

Mandag 14. august              Styremøte                            Peisestue               

Mandag 11. september        Styremøte                            Peisestue              

Mandag 9. oktober               Styremøte/dugnad                Peisestue              

Mandag 6. november            Styremøte                           Peisestue                

Torsdag 9. november          Velaften                              Hele huset  

Lørdag 2. desember             Julelystenning                      Sæter 

Lørdag 2. desember             Juleverksted                        Nordstrandhuset

Torsdag 7. desember            juleavslutning.                    Hele huset  

25. april 2018                       Årsmøte

 

Ønsker du å ta opp noe med oss - ta kontakt - gjerne på post@nordstrandvel.no

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post