AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Gul liste kommer nå som oppdatert kart -  her kan du bla i hele Oslo. 

Byantikvarens gule liste er/var en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Kulturminnene som er oppført i denne listen (fra rundt år 2000) har så stor kulturhistorisk og/eller arkitektonisk verdi at de ønskes bevart.  Vi tatt ut de adresser som er innenfor Nordstrand Vel's område og med et klikk her kan du laste ned listen i PDF format.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post