AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Lenker
Medlemsfordeler 

Vellets Styre:

Nordstrand Vel´s styre velges på Årsmøtet. De fleste velges for 2 år / annethvert år.

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post